Algemeen

Is uw onderneming “Futureproof”? Heeft u de juiste sparringpartner(s)? De grondgedachte van hoe waarde te creëren, te leveren en te continueren speelt permanent in de hoofden van directies en haar toezichthouders. Als je opnieuw zou beginnen, hoe zou je het dan doen? Hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten willen? Leer je van andere business modellen? Heb je het volgende business model al op de plank?

Mijn grote voordeel is dat ik meer dan 20 jaar ervaring heb als directeur/bestuurder van organisaties met een Raad van Commissaris. Niet alleen mijn track-record, maar ook mijn opleiding op het gebied van o.a. bedrijfskunde, (positieve) psychologie en de commissarisopleiding maken wie ik ben.

Speciaal voor (familie)bedrijven en organisaties welke niet de verplichting hebben om te werken met een Raad van Commissaris of een Raad van Toezicht, maar wel de behoefte hebben aan professionele reflectie, heb ik een waardepropositie ontwikkeld waarbij het gedachtegoed van de adviseursrol en toezichthoudersrol in een Raad van Advies dienst is geïntegreerd. De praktijk leert overigens dat voor bestuurders de tijd, kosten en de stress welke gemoeid is met een Raad van Commissaris minder rendement oplevert en minder effectief is dan de Raad van Advies dienst van Act-Able.

Algemeen geldt dat bestuurders met een juiste reflectie beter in staat zijn om te gaan met paradoxen. Organisaties en mensen vormen verzamelingen van schijnbare tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Bij paradoxen gaat het erom de spanning tussen tegengestelde krachten en impulsen te hanteren. Het vermogen om te denken en te handelen vanuit een én-én perspectief.

Bestuurders bevestigen het belang van het onderkennen en hanteren van paradoxen bij organisatievernieuwing. Dergelijke vraagstukken plaatsen op een ‘reflectietafel’ kan de juiste inzichten geven en het behouden van een holistisch overzicht. Ter illustratie zijn hieronder een aantal uitdagingen (of kopzorgen) weergegeven.

Continueren én vernieuwen

Effectieve bestuurders hebben oog voor de historische waarden die een bedrijf uniek maken, maar ze doorbreken ook gegroeide impasses en slaan nieuwe wegen in.

Externe druk én interne ambitie

Effectieve bestuurders hebben oog voor externe ontwikkelingen, maar weten externe impulsen vooral te verbinden met een eigen visie, ambitie, met interne drijfveren en motieven.

Authenticiteit én rolverwachting

Effectieve bestuurders spelen geen rol, maar ze zijn vooral authentiek als persoon. Ze dwingen respect af, omdat ze integer handelen, ook in moeilijke situaties. Authenticiteit in deze betekenis is van cruciaal belang bij vernieuwing.

Kracht én kwetsbaarheid

Het gaat hierbij vooral om de kracht van de inspiratie. De inspiratie die uitgaat van de combinatie van bezieling en een beredeneerde opvatting. Uit de wisselwerking tussen bezieling en beredeneerde opvattingen ontstaat een bezielde overtuiging. Dat blijkt in de praktijk te fungeren als een ijzersterk kompas. Maar er is ook nog een andere, meer stille kracht nodig. Kwetsbaarheid om twijfel en onzekerheid toe te laten voor het opvangen van signalen en vervolmaken van het eigen denken.

Angst én verwachting

Angst, de vrees om te falen, werkt verlammend en is een slechte raadgever. Gevoelens van ongemak en ook wel van zorg en vrees kunnen evenwel bijdragen aan een hogere staat van paraatheid en alertheid. Bewustzijn, besef en acceptatie daarvan maken het hanteerbaar en geven er ook een menselijke maat aan. Effectieve bestuurders laten zien dat er kaders en regie zijn vereist die voorzien in gevoel voor richting; tegelijkertijd is er ruimte nodig om voortschrijdend inzicht te kunnen benutten. En er ook op te vertrouwen dat die inzichten al werkende weg gaan ontstaan.

Opdracht én uitnodiging

Effectieve bestuurders stellen doelen en geven opdrachten, maar ze weten ook een sfeer te scheppen, waarin mensen worden uitgenodigd mee te doen aan een uitdaging die de moeite waard is.

Ratio én intuïtie

Effectieve bestuurders weten ratio en intuïtie met elkaar in balans te brengen. Sterker, emotionele intelligentie blijkt vaak het verschil te maken. Ratio is voor effectieve bestuurders niet de enige koersbepaler. Door te balanceren tussen beredeneerde opvattingen en bezieling en intuïtie ontstaat overtuiging.

Sturen én steun zoeken

De effectieve bestuurder stuurt naar een inspirerende toekomst en heeft tegelijkertijd oog en aandacht voor het belang van draagvlak en draagkracht.

Act-Able; uw specialist op het gebied van (financieel) resultaat realiseren met mensen.

Parttime directie+management rol | Raad van advies diensten | Training + Opleiding