Rendement verhogen
Specialist op het gebied van (financieel) resultaat realiseren met mensen
Kosten besparen
Transparantie en een effectieve “roadmap” levert al gauw een besparing op van 10%
Het positieve vergroten en versterken
Bouwen aan een productieve, bezielende en betekenisvolle organisatie en werken aan competenties voor optimaal functioneren

Parttime directie + management rol

Raad van Advies dienst

Training + Opleiding

Wie is Arno Hoekstra

De kracht van de combinatie van (positieve) psychologie en bedrijfskunde.
Het sociale vraagstuk combineren met ondernemen

In welke context kan jouw organisatie(s) en het personeel optimaal functioneren en wat kan ik daaraan bijdragen? De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door ons vermogen te reageren op alle (ingewikkelde) situaties die we tegenkomen!

In de Verenigde Staten wordt de veranderende, nieuwe, stressvolle wereld samengevat met een overkoepelende term, de VUCA World. VUCA is een acroniem voor Volatility (beweeglijkheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (meerduidigheid). Zij die goed met de VUCA-wereld kunnen omgaan, kunnen nieuwe situaties duiden en anderen de weg wijzen met visie en innovatie.

Dit geldt voor organisaties en de mensen werkzaam binnen organisaties. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De aard en dynamiek van verandering, de snelheid waarmee deze plaatsvindt, het onvoorspelbare van gebeurtenissen, de complexiteit in de hoeveelheid variabelen, het gebrek aan duidelijkheid, de dubbelzinnigheid van condities, de verwarring tussen oorzaak en gevolg, en de vage realiteit die daarvan het gevolg kan zijn. Het valt niet mee. Organisaties en haar personeel maken hierin dagelijks keuzes.

Ik kan hierin jouw partner zijn. Ik geloof dat hoe je met jezelf en elkaar omgaat, bepalend is voor je welzijn & geluk, effectiviteit en je resultaten. Het herkennen van patronen en ontdekken van een begaanbaar pad, doen een beroep op gevoel voor uitdaging, gevoel voor richting en gevoel voor avontuur. En niet in de laatste plaats op gevoel voor mensen, situaties en omstandigheden. In de dynamiek en complexiteit van externe ontwikkelingen, interne opvattingen en uiteenlopende drijfveren kunnen lijnen en intenties gemakkelijk vervagen. Het gevoel kan ontstaan door de bomen het bos niet meer te zien. Ik kan bijdragen aan het verkrijgen van het juiste inzicht, uitzicht, toezicht en het behouden van een holistisch overzicht.

Concreet betekent dit, met mijn producten en diensten, mensen en organisaties in hun kracht zetten!

Werken aan competenties voor optimaal functioneren. Gezamenlijk werken aan een productieve, bezielende en betekenisvolle organisatie. Daarbij combineer ik gestaafde onderzoeksmethoden met mijn kennis, kunde en track record.

Zie hiervoor mijn LinkedIn profiel 

“Ik voel mij een bevoorrecht persoon. Ik mag allemaal leuke dingen doen en het levert mijn klant een mooi (financieel) resultaat op!”

Kernwaarden

Transparant

Betekent voor mij op een open en eerlijke manier zaken doen met elkaar.
Belangrijk voor mij omdat ik een gever ben en graag wil helpen. De balans moet in evenwicht blijven.
We respecteren de win – win!

Samenwerken

Betekent voor mij de lol met elkaar en samen op pad op een gezamenlijk gekozen route.
Belangrijk voor mij omdat humor en echte verbinding ervoor zorgt dat we elkaar laten groeien als mens. Samen komen we verder!

Resultaat

Betekent voor mij genieten van de gezamenlijke prestaties. De trots van het op de juiste wijze bundelen van elkaars krachten voor het gewenste (financiële) resultaat.
Belangrijk voor mij om een bijdrage te leveren en te ontvangen om mijn missie te vervolgen!