Rendement verhogen
Specialist op het gebied van (financieel) resultaat realiseren met mensen
Kosten besparen
Transparantie in uw flexibele schil en prijsdifferentiatie levert al gauw een besparing op van 10%
Het positieve vergroten en versterken
Bouwen aan een productieve, bezielende en betekenisvolle organisatie en werken aan competenties voor optimaal functioneren

Interim directie + management

Flex diensten

Raad van Advies diensten

Training + Opleiding

Coaching + Begeleiding

De kracht van de combinatie van (Positieve) Psychologie en Bedrijfskunde

Zij die goed met de VUCA-wereld* kunnen omgaan, kunnen nieuwe situaties duiden en anderen de weg wijzen met visie en innovatie.

Dit geldt voor organisaties en de mensen werkzaam binnen de organisaties, of je nu behoort tot het vaste personeel of onderdeel bent van de flexibele schil. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De aard en dynamiek van verandering, de snelheid waarmee deze plaatsvindt, het onvoorspelbare van gebeurtenissen, de complexiteit in de hoeveelheid variabelen, het gebrek aan duidelijkheid, de dubbelzinnigheid van condities, de verwarring tussen oorzaak en gevolg, en de vage realiteit die daarvan het gevolg kan zijn. Het valt niet mee. Organisaties en haar personeel maken hierin dagelijks keuzes.

Act-Able kan hierin uw partner zijn. Het herkennen van patronen en ontdekken van een begaanbaar pad doen een beroep op gevoel voor uitdaging, gevoel voor richting en gevoel voor avontuur. En niet in de laatste plaats op gevoel voor mensen, situaties en omstandigheden. In de dynamiek en complexiteit van externe ontwikkelingen, interne opvattingen en uiteenlopende drijfveren kunnen lijnen en intenties gemakkelijk vervagen. Het gevoel kan ontstaan door de bomen het bos niet meer te zien. Act-Able kan bijdragen aan het verkrijgen van het juiste inzicht, uitzicht, toezicht en het behouden van een holistisch overzicht.

 

* Volatility (beweeglijkheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit), Ambiguity (meerduidigheid)

Kernwaarden

Transparant

Kernwaarde “We respect”

Samenwerken

Kernwaarde “We act”

Resultaat

Kernwaarde “We care and deliver”